خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Kia
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Kiaموهاوی3778276@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaاپتیما2656194@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaسراتو 20101998156@62004 اطلاعات بیشتر
Kiaسورنتو3342242@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaاسپورتیج2656173@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaسراتو 20091998140@60004 اطلاعات بیشتر
Kiaاسپورتیج EX2656173@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaاوپیروس3778266@60006 اطلاعات بیشتر
Kiaسورنتو 20113470276@63006 اطلاعات بیشتر
Kiaسراتو کوپ1998156@62004 اطلاعات بیشتر
Kiaکادنزا3470286@66006 اطلاعات بیشتر
Kiaسراتو کوپ 1.61591124@63004 اطلاعات بیشتر
Kiaاسپورتیج 20112359176@60004 اطلاعات بیشتر
Kia اپتیما 20112359178@60004 اطلاعات بیشتر
Kiaموهاوی 8 سیلندر4627340@60008 اطلاعات بیشتر
Kiaپیکانتو124885@60004 اطلاعات بیشتر
Kiaسراتو 2010 1.61591124@63004 اطلاعات بیشتر
Kiaسول1591127@63004 اطلاعات بیشتر
X بستن تبلیغات