تشخیص Diagnose Step » دلایل خرابی قطعات مختلف خودرو

در این بخش شما دلایل خراب شدن قطعات مختلف خودرو را مشاهده خواهید کرد

تشخیص
رفع مشکل Problem Step » عیب یابی خرابی ها و راه حل مشکل

در این بخش مشکلات خودرو و نحوه رفع آنها لیست شده است

رفع مشکل
تشریح Description Step » تشریح قطعات مختلف خودرو

در این بخش به تشریح بخش های مختلف خودرو پرداخته می شود

تشریح