کلمات کلیدی: 
شهر: سال تولید: قیمت :   تا  
سال تولیدشهرکارکردرنگتصویرزمان ثبتقیمت 
تيبا921392تهران29000آبي دیروز 22.700 «میلیون تومان» اطلاعات بیشتر
فروش تیبا مشکی‌ مدل ۹۰1390Kerman80000مشکي 1393/04/22 18.800 «میلیون تومان» اطلاعات بیشتر