تیبا سفید صندوق دار مدل 95- تمیز

1 2

گروه گروه : تیبا
مدل : 1395
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 25000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : 3
شخص ثالث : 3 ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فابریکی رینگ و لاستیک رینگ : فابریکی قیمت قیمت : 22.300.000 تومان (نقد)
تیبا سفید صندوق دار مدل 95 / بدون رنگ و تصادف / سند دست اول/ 25 هزار تا کارکرد / 2 ایربگ / سنسور دنده عقب / بیمه تا برج 11 / باطری اتمی / مصرف خودرو کاملا خانگی بوده / تمام سرویس ها در نمایندگی مرکزی انجام شده / فقط زدگی جزئی عقب سمت شارگرد دارد که د

نام مالک خودرو : عارف شماره تماس : 09363286553
شهر : تهران تاریخ : 1396/09/05
تعداد مشاهده آگهی: 1294
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا