تیبا صندوق دار مدل 95

1

گروه گروه : تیبا
مدل : 1395
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 25000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : 4 ماه
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فابریکی رینگ و لاستیک رینگ : فابریکی قیمت قیمت : 22.500.000 تومان (نقد)
تیبا سفید صندوق دار مدل 95 - 24 هزار کارکرد - سند دست اول - 2 ایربگ - سنسور دنده عقب - مورد مصرف خانگی بوده - تمام سرویس ها در نمایندگی مرکزی انجام شده - بدون رنگ و تصادف - زاپاس نو - بیمه تا برج 11 - فقط خوردگی جزئی عقب سمت شاگرد که در عکس مشخص شده

نام مالک خودرو : عارف شماره تماس : 09363286553
شهر : تهران تاریخ : 1396/08/23
تعداد مشاهده آگهی: 1379
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا