ساینا ex سفید 96


گروه گروه : تیبا
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 11000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 42 لیتر
بیمه بیمه بدنه : تا برج 12
شخص ثالث : 12
تخفیف بیمه : یک سال
دزدگیر دزدگیر: مرکزی
سیستم صوتی ضبط و باند : اصلی رینگ و لاستیک رینگ : الومینیومی قیمت قیمت : 27.200.000 تومان (نقد)
با x33 یا x50 معاوضه میکنم.

نام مالک خودرو : محمدی شماره تماس : 09153219310
شهر : مشهد تاریخ : 1396/05/13
تعداد مشاهده آگهی: 1146
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا