تیباصندوق دارsxسالم


گروه گروه : تیبا
مدل : 1392
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 53000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 35 لیتر
بیمه بیمه بدنه : نیست
شخص ثالث : خرداد97
تخفیف بیمه : ندارد
دزدگیر دزدگیر: مرکزی
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 19.500.000 تومان (نقد)
سالم موتورعالی درحدنو

نام مالک خودرو : جواد خانی شماره تماس : 09173385659
شهر : شیراز تاریخ : 1396/09/07
تعداد مشاهده آگهی: 1109
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا