تیبا دو مدل ۹۳ کم کارکرد


گروه گروه : تیبا
مدل : 0
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 33000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : ۲۰ لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : یک سال
تخفیف بیمه : سه سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فابریک رینگ و لاستیک رینگ : معمولی قیمت قیمت : 22.500.000 تومان (نقد)
ماشین سالم و تمیز

نام مالک خودرو : توکلی شماره تماس : 09017570168
شهر : تهران۰ تاریخ : 1396/07/20
تعداد مشاهده آگهی: 808
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا