فروش خوردو تیبا صندوقدار

1

گروه گروه : تیبا
مدل : 1393
رنگ رنگ : آبي کارکرد کارکرد : 55000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : دارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 20.000.000 تومان (نقد)
بسیار سالم و بدون تصادف

نام مالک خودرو : طالبی شماره تماس : 09109086585
شهر : تهران تاریخ : 1396/08/20
تعداد مشاهده آگهی: 847
سایر خودروهای فروشی تیبا مشخصات و تصاویر تیبا