خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Hyundai
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Hyundaiآزرا3342234@60006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiجنسیس3778290@62006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiسانتافه3470280@63006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiسوناتا 20092359175@60004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiتوسان2648173@60006 اطلاعات بیشتر
Hyundaii301975138@60004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiسوناتا 20112359200@63004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiجنسیس کوپه 20113778306@63006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiix553778260@60006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiسنتنیال4627361@65008 اطلاعات بیشتر
Hyundaiسانتافه 20072656185@60006 اطلاعات بیشتر
Hyundai آزرا 20122999250@64006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiالنترا1797145@65004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiولوستر1597128@63004 اطلاعات بیشتر
Hyundaii401999174@65004 اطلاعات بیشتر
Hyundaii201396101@55004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiاکسنت1591122@63004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiix452359174@60004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiتوسان 2011 2359177@60004 اطلاعات بیشتر
Hyundaiکوپه 2.72656172@60006 اطلاعات بیشتر
Hyundaiکوپه 2.01975138@60004 اطلاعات بیشتر