کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Ford
نام پارسی کارخانه: فورد
نام کشور سازنده: Dearborn, Michigan, U.S.
نام پارسی کشور سازنده: میشیگان، آمریکا
تاریخ ساخت کارخانه: 6/16/1903
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1282/03/25Ford
نام کارخانه: Hafei Motor
نام پارسی کارخانه: هافی موتور
نام کشور سازنده: Harbin, China
نام پارسی کشور سازنده: چین، هاربین
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1994
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1372/10/11Hafei Motor

نام کارخانه: Hillman
نام پارسی کارخانه: هیلمن
نام کشور سازنده: Ryton-on-Dunsmore, United Kingdom
نام پارسی کشور سازنده: انگلستان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1907
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1285/10/10Hillman
نام کارخانه: Honda
نام پارسی کارخانه: هوندا
نام کشور سازنده: Minato, Tokyo, Japan
نام پارسی کشور سازنده: توکیو ، میناتو ، ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 9/24/1948
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1327/07/02
شعار: The Power of Dreams
معنی شعار: قدرت رؤیاها

Honda

نام کارخانه: Hyundai
نام پارسی کارخانه: هیوندا
نام کشور سازنده: South Korea
نام پارسی کشور سازنده: کره جنوبی
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1947
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1325/10/11Hyundai
نام کارخانه: IKCO »Iran Khodro
نام پارسی کارخانه: ایران خودرو
نام کشور سازنده: Tehran, Iran
نام پارسی کشور سازنده: تهران ، ایران
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1962
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1340/10/11

معنی شعار: راه تو را می خواند

IKCO »Iran Khodro

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»