کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Volkswagen
نام پارسی کارخانه: فولکس واگن
نام کشور سازنده: Wolfsburg, Germany
نام پارسی کشور سازنده: ولفسبورگ ٫ آلمان
تاریخ ساخت کارخانه: 5/28/1937
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1316/03/07
شعار: Das Auto
معنی شعار: ماشین

Volkswagen
نام کارخانه: Volvo
نام پارسی کارخانه: ولوو
نام کشور سازنده: Gothenburg, Sweden
نام پارسی کشور سازنده: گوتنبرگ، سوئد
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1927
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1305/10/10Volvo

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»