کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Lifan
نام پارسی کارخانه: لیفان
نام کشور سازنده: Chongqing, China
نام پارسی کشور سازنده: چونگ چینگ، چین
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1992
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1370/10/11
شعار: Accumulating technology for our country, creating more famous brand for our nation
معنی شعار: جمع آوری فن آوری برای کشور ما، ایجاد نام تجاری معروف برای ملت ما

Lifan
نام کارخانه: Mazda
نام پارسی کارخانه: مزدا
نام کشور سازنده: Fuchu, Aki, Hiroshima, Japan
نام پارسی کشور سازنده: هیروشیما، ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1920
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1298/10/10
شعار: Zoom Zoom Forever
معنی شعار: بالا رفتن برای همیشه

Mazda

نام کارخانه: Mercedes-Benz
نام پارسی کارخانه: مرسدس بنز
نام کشور سازنده: Stuttgart, Germany
نام پارسی کشور سازنده: اشتوتگارت، آلمان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1886
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1264/10/11Mercedes-Benz
نام کارخانه: MG
نام پارسی کارخانه: ام‌جی
نام کشور سازنده: Oxford, UK
نام پارسی کشور سازنده: آکسفورد، انگلستان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1924
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1302/10/10MG

نام کارخانه: Mitsubishi
نام پارسی کارخانه: میتسوبیشی
نام کشور سازنده: Japan
نام پارسی کشور سازنده: ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1870
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1248/10/11Mitsubishi
نام کارخانه: Nissan
نام پارسی کارخانه: نیسان
نام کشور سازنده: Nishi-ku, Yokohama, Japan
نام پارسی کشور سازنده: ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 12/26/1933
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1312/10/05Nissan

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»