کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Jaguar
نام پارسی کارخانه: جگوار
نام کشور سازنده: Whitley, Coventry, United Kingdom
نام پارسی کشور سازنده: کاونتری ٬ انگلستان
تاریخ ساخت کارخانه: 9/11/1922
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1301/06/19
شعار: Grace, Space, Pace
معنی شعار: ظرافت ، فاصله ، سرعت

Jaguar
نام کارخانه: Jeep
نام پارسی کارخانه: جیپ
نام کشور سازنده: Auburn Hills, Michigan, U.S.
نام پارسی کشور سازنده: میشیگان، آمریکا
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1941
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1319/10/11Jeep

نام کارخانه: Kia
نام پارسی کارخانه: کیا
نام کشور سازنده: Seoul, South Korea
نام پارسی کشور سازنده: سئول ، کره چنوبی
تاریخ ساخت کارخانه: 6/9/1944
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1323/03/19
شعار: The Power to Surprise
معنی شعار: قدرت به تعجب

Kia
نام کارخانه: Lamborghini
نام پارسی کارخانه: لامبورگینی
نام کشور سازنده: Sant'Agata Bolognese, Italy
نام پارسی کشور سازنده: ایتالیا
تاریخ ساخت کارخانه: 10/30/1963
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1342/08/08Lamborghini

نام کارخانه: Land Rover
نام پارسی کارخانه: لندرور
نام کشور سازنده: Gaydon, United Kingdom
نام پارسی کشور سازنده: گایدون، انگلستان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1978
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1356/10/11
شعار: Land Rover. Go beyond.
معنی شعار: لندرور فراتر

Land Rover
نام کارخانه: Lexus
نام پارسی کارخانه: لکسوس
نام کشور سازنده: Toyota City, Japan
نام پارسی کشور سازنده: ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1989
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1367/10/11
شعار: The Pursuit of Perfection
معنی شعار: پیگیری کمال

Lexus

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»