کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Opel
نام پارسی کارخانه: اپل
نام کشور سازنده: Rüsselsheim, Germany
نام پارسی کشور سازنده: روسلشیم، آلمان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/21/1862
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1240/11/01
شعار: Wir leben Autos
معنی شعار: ما اتوموبیل را زنده می کنیم

Opel
نام کارخانه: Pars Khodro
نام پارسی کارخانه: پارس خودرو
نام کشور سازنده: Tehran, Iran
نام پارسی کشور سازنده: تهران ، ایران
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1967
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1345/10/11

معنی شعار: پارس خودرو همراهی خوب برای تمام زندگی

Pars Khodro

نام کارخانه: Peugeot
نام پارسی کارخانه: پژو
نام کشور سازنده: France
نام پارسی کشور سازنده: فرانسه
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1898
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1276/10/12Peugeot
نام کارخانه: Porsche
نام پارسی کارخانه: پورشه
نام کشور سازنده: Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany
نام پارسی کشور سازنده: اشتوتگارد، بادن وورتمبرگ، آلمان
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1931
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1309/10/11
شعار: Porsche, There is No Substitute
معنی شعار: پورشه، بدون جایگزین

Porsche

نام کارخانه: Proton
نام پارسی کارخانه: پروتون
نام کشور سازنده: Shah Alam,Selangor Darul Ehsan, Malaysia
نام پارسی کشور سازنده: شاه عالم، سلانگوربا، مالزی
تاریخ ساخت کارخانه: 3/7/1983
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1361/12/16
شعار: Dare To Change
معنی شعار: جرات تغییر

Proton
نام کارخانه: Renault
نام پارسی کارخانه: رنو
نام کشور سازنده: Boulogne-Billancourt, France
نام پارسی کشور سازنده: فرانسه
تاریخ ساخت کارخانه: 2/25/1899
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1277/12/06Renault

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»