کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Saipa
نام پارسی کارخانه: سایپا
نام کشور سازنده: Tehran, Iran
نام پارسی کشور سازنده: تهران ، ایران
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1966
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1344/10/11

معنی شعار: سایپا مطمئن

Saipa
نام کارخانه: SEAT
نام پارسی کارخانه: سئات
نام کشور سازنده: Martorell, Catalonia, Spain
نام پارسی کشور سازنده: کاتالونیا ، اسپانیا
تاریخ ساخت کارخانه: 5/9/1950
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1329/02/19
شعار: auto emoción
معنی شعار: هیجانات خودکار

SEAT

نام کارخانه: Ssangyong
نام پارسی کارخانه: سانگ یانگ
نام کشور سازنده: Seoul, South Korea
نام پارسی کشور سازنده: سئول، کره جنوبی
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1954
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1332/10/11
شعار: it works for me
معنی شعار: آن برای من کار می کند

Ssangyong
نام کارخانه: Subaru
نام پارسی کارخانه: سوبارو
نام کشور سازنده: Ōta, Gunma, Japan
نام پارسی کشور سازنده: اوتاشی ٫ ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 7/7/1953
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1332/04/16Subaru

نام کارخانه: Suzuki
نام پارسی کارخانه: سوزوکی
نام کشور سازنده: Hamamatsu, Shizuoka, Japan
نام پارسی کشور سازنده: ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1909
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1287/10/11
شعار: Never a Dull Moment
معنی شعار: هرگز لحظه ای بیهوده

Suzuki
نام کارخانه: Toyota
نام پارسی کارخانه: تویوتا
نام کشور سازنده: Toyota City, Aichi, Japan
نام پارسی کشور سازنده: ژاپن
تاریخ ساخت کارخانه: 8/28/1937
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1316/06/06
شعار: Moving Forward
معنی شعار: حرکت به جلو

Toyota

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»