کارخانه های سازنده خودرو
نام کارخانه: Cadillac
نام پارسی کارخانه: کادیلاک
نام کشور سازنده: Warren, Michigan, U.S
نام پارسی کشور سازنده: ایالت میشیگان ، آمریکا
تاریخ ساخت کارخانه: 8/22/1902
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1281/05/30

معنی شعار: زندگی، آزادی و کار

Cadillac
نام کارخانه: Chery
نام پارسی کارخانه: چری
نام کشور سازنده: Anhui, China
نام پارسی کشور سازنده: انوهی، چین
تاریخ ساخت کارخانه: 3/18/1997
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1375/12/28Chery

نام کارخانه: Chevrolet
نام پارسی کارخانه: شورلت
نام کشور سازنده: Detroit, Michigan, U.S.
نام پارسی کشور سازنده: ایالت میشیگان ، آمریکا
تاریخ ساخت کارخانه: 11/3/1911
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1290/08/11
شعار: Excellence for Everyone
معنی شعار: برتری برای همه

Chevrolet
نام کارخانه: Citroen
نام پارسی کارخانه: سیتروئن
نام کشور سازنده: Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, France
نام پارسی کشور سازنده: فرانسه
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1919
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1297/10/10
شعار: Créative Technologie
معنی شعار: فناوری خلاق

Citroen

نام کارخانه: Daewoo
نام پارسی کارخانه: دوو
نام کشور سازنده: Seoul, South Korea
نام پارسی کشور سازنده: سئول، کره جنوبی
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1978
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1356/10/11Daewoo
نام کارخانه: Ferrari
نام پارسی کارخانه: فراری
نام کشور سازنده: Maranello, Italy
نام پارسی کشور سازنده: مارانلو ٫ ایتالیا
تاریخ ساخت کارخانه: 1/1/1929
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1307/10/11Ferrari

12345678

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»