خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه Toyota
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Toyotaکمری SE2362157@57004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکرون198898.7@52006 اطلاعات بیشتر
Toyotaکرونا1587100@56004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکریسیدا244694@40004 اطلاعات بیشتر
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Toyota
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Toyotaیاریس129884@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکرولا XLI1794130@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaفوررانر3956236@52006 اطلاعات بیشتر
Toyotaهایلوکس2694158/52004 اطلاعات بیشتر
Toyotaآریون3456268@62006 اطلاعات بیشتر
Toyotaراو 42231168@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaپرادو VX3956240@52006 اطلاعات بیشتر
Toyotaپرادو GX2694160/48004 اطلاعات بیشتر
Toyotaلندکروزر VXR4664271@54008 اطلاعات بیشتر
Toyotaلندکروزر GXR3956240@52006 اطلاعات بیشتر
Toyotaکمری GL ، GLX2362157@57004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکمری LE 20082362158@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکرولا GLI1794130@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaیاریس هاچ بک129986@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaاف جی کروزر3956260@56006 اطلاعات بیشتر
Toyotaکمری 20122494181@60004 اطلاعات بیشتر
Toyotaتویوتا 861998197@70004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکمری XLI2362157@56004 اطلاعات بیشتر
Toyotaکمری Solara3310210@56006 اطلاعات بیشتر