خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Porsche
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Porscheکاین V63598290@62006 اطلاعات بیشتر
Porscheکاین V84806550@60008 اطلاعات بیشتر
Porscheکایمن3436320@72006 اطلاعات بیشتر
Porscheباکستر2893255@64006 اطلاعات بیشتر
Porscheپانامرا S4806400@65008 اطلاعات بیشتر
Porscheکاررا3800385@65006 اطلاعات بیشتر