اپل استرا سدان 2014


گروه گروه : آسترا
مدل : 1394
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 110000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 6 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 9 ماه
تخفیف بیمه : 6 سال
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 520.000.000 تومان (نقد)
اپل استزا سدان 2014 موتور 1600 توربو

نام مالک خودرو : غمگین پور شماره تماس : 09195271229
شهر : تهران تاریخ : 1399/05/08
تعداد مشاهده آگهی: 582
سایر خودروهای فروشی آسترا مشخصات و تصاویر آسترا