کلمات کلیدی:
شهر: سال تولید: قیمت :
اپل آسترا
شهرتوضیحاتزمان ثبتتصویر 
اپل استرا سدان 2014تهران اپل استزا سدان 2014 موتور 1600 توربو 1399/05/08 اطلاعات بیشتر
اپل آستراتبریز 1396/09/07 اطلاعات بیشتر