تفاوت انواع ال90


E0 , E1 , E2 تفاوت ال90

E0E1E2
یک کیسه هوایک کیسه هوادو کیسه هوا
سپرها بدون رنگسپر جلو و عقب همرنگ بدنهسپر جلو و عقب همرنگ بدنه
رینگ 14 اینچرینگ 15 اینچرینگ 15 اینچ
*مه شکن جلومه شکن جلو
*شیشه های جلو برقیشیشه های جلو و عقب برقی
*ABSABS
*قفل مرکزیقفل مرکزی ریموت دار
*شیشه گرمکنشیشه گرمکن
*تفاوت در رودری عقب و جلوتفاوت در رودری عقب و جلو
*حرارت گیر موتورحرارت گیر موتور
*زهزه
*فرمان هیدرولیکفرمان هیدرولیک
**صندلی برقی
**آینه های جانبی برقی
**پشت گردنی عقب
* *جلو پنجره رنگ شده
**چراغ روشنايي (داخل داشبورد)
**نشانگر ديجيتال

READ CLICK GO
SOFTWARE TO SPY ON CELL PHONES HIDDEN SPY APP ANDROID FREE SPY ON PHONE CALLS
TO BUY VIAGRA ONLINE HTTP://VIAGRAFORSALEUK1.COM BUY VIAGRA CANADA
CIALIS COUPONS PRINTABLE PRESCRIPTION COUPONS FREE CIALIS COUPON
LEVOTHYROX 25 READ LEVOTHYROX 150
CIALIS COUPON CLICK CIALIS COUPON 2015
PRO CHOICE ABORTION FARSETTIARTE.IT HOME ABORTION REMEDIES
BUDESONID 2CARE4 BUDESONID GRAVID BUDESONID VS FLUTICASON

اخبار » اختصاصی » E0 , E1 , E2 تفاوت ال90
کد خبر : 24 تاریخ انتشار: 1390 خرداد 01 16:55