علت سوختن صفحه کلاچ »بکس وارد صفحه کلاچ - فشار زیاد از حد و استفاده زیاد از کلاچ
علت بکس واد صفحه کلاچ »چرب بودن لنت صفحه کلاچ بر اثر خرابی کاسه نمد پشت میل لنگ - تمام شدن لنت صفحه کلاچ - از فنریت افتاذن دیسک
علایم گیرپاژ بلبرینگ کلاچ »شنیدن صدای مخصوص در حین استفاده از کلاچ
آزمایش سالم بودن صفحه کلاچ »ترمز دستی را کشیده موتور روشن را در دنده 4 گذاشته و گاز می دهیم و آهسته پا را از روی پدال برمی داریم اگه خاموش شد سالم است
علت زوزه کشیدن گیربکس »لق بودن شفت کلاچ - کم بودن واسکازین - خشک بودن بلبرینگ گیربکس - بیش از حد ساییده شدن دنده برنجی
علت بیرون زدن دنده ها »خوردگی ماهک و میل ماهک - ضعیف شدن و خوردگی فنر و ساچمه میل ماهک
علت گیر کردن دنده موقع تعویض »کج بودن ماهکها
علت بریدن پلوس »بارگیری بیش از ظرفیت - بیش از حد بکس وارد نمودن - وارد کردن فشار زیاد موقعی که اتوموبیل در گودالی گیر کرده باشد
تشخیص صدای زوزه گیربکس از دیفرانسیل »خودرو روشن را در آخرین دنده قرار می دهیم اگه زوزه قطع نشد عیب ازدیفرانسیل است
علت لاستیک سایی چرخ های جلو »کج بودن سرشاسی ها - کج بودن رام - نامیزانی فرمان - کج بودن کمک های جلو
123

برو به صفحه مکانیک خودرو
X بستن تبلیغات