علت بریدن میل لنگ » تراشیدن بیش از حد - لقی افقی دراثر خوردگی بغل یاتاقانها - سفت بسته شدن یاتاقانها - تعویض دنده معکوس درسرعت های بالا
علایم روغن سوزی » خروج دود آبی از اگزوز - روغن زدن شمع
علت بالا رفتن فشار روغن » گرفتگی یکی از کانال های روغن - سرد بودن موتور - زیادی غلضت روغن - سفت بسته شدن یاتاقانها
علت پایین رفتن فشار روغن » سایدگی دنده اویل پمپ - سایدگی یا شل بستن یاتاقانها - ترک داشتن میل لنگ - کمی غلضت روغن - ترک داشتن یکی از کانالهای روغن - گرمای بیش از حد موتور
علت پر نور و کم نور شدن چراغ ها در شب » خرابی یکی از خانه های باطری - اتصالی در سیم کشی اتوموبیل - کم شدن درجه غلظت اسید باطری
چگونگی تشخیص خرابی شمع » موتور را روشن نموده و تک تک وایرها را جهت آزمایش به ترتیب از سر شمع جدا می سازیم، اگر در اثر قطع شدن جریان برقی شمع موتور لرزش پیدا کرد شمع سالم و اگر برداشتن وایر تغییری در حالت موتور دیده نشد شمع مورد نظر خراب می باشد
علت دل زدن کلاچ » شکستن فنرهای دیسک - یکطرفه خورده شدن لنت صفحه کلاچ
123

برو به صفحه مکانیک خودرو