علت زدن چرخ های جلو » خراب شدن بلبرینگ فرمان - شل شدن پیچ و مهره رگلاژ - خوردگی بوش های سگ دست یا سیبک فرمان - بالانس نبودن چرخها
علت کشیدن چرخ ها به چپ یا راست » جاخوردگی فرمان - نامیزانی ترمزها - جا خوردگی سگ دست
علت 2پا بودن ترمز » هوا گرفتن لوله های ترمز یا پمپ ترمز - تمام شدن لنت ترمز - رگلاژ نبودن ترمزها
علت چوب کردن یا داغ کردن ترمز » استفده زیاد از ترمز - کم بودن فاصله کاسه چرخ با لنت ترمز - داشتن هوا در لوله ترمز - از فنریت افتادن کفشک ها
علت دل زدن پدال ترمز » دو پهن شدن کاسه چرخ
علت خروج آب از لوله اگزوز » سوختن واشر سر سیلندر - شل بودن پیچ های سرسیلندر - ترکیدن سرسیلندر
تشخیص خرابی دینام » درموقع روشن بودن یکی از اتصالات باطری را باز می کنیم اگر خاموش نشد دینام سالم است اگه خاموش شد دینام خراب است
علت مصرف زیاد درخودروهای کاربرات » گشاد بودن ژیگلورها - گرفتگی هواکش کاربراتور - نامیزان بودن دلکو - استفاده بیش ازحد از ساسات
علت سوختن کویل » نداشتن روغن کویل - اتصالی درسیم پیچ ها
علت لقی میل لنگ » زدن شاتون - بریدگی میل لنگ - لرزش کلاچ
123

برو به صفحه مکانیک خودرو