علت سوختن صفحه کلاچ » بکس وارد صفحه کلاچ - فشار زیاد از حد و استفاده زیاد از کلاچ
علت بکس واد صفحه کلاچ » چرب بودن لنت صفحه کلاچ بر اثر خرابی کاسه نمد پشت میل لنگ - تمام شدن لنت صفحه کلاچ - از فنریت افتاذن دیسک
علایم گیرپاژ بلبرینگ کلاچ » شنیدن صدای مخصوص در حین استفاده از کلاچ
آزمایش سالم بودن صفحه کلاچ » ترمز دستی را کشیده موتور روشن را در دنده 4 گذاشته و گاز می دهیم و آهسته پا را از روی پدال برمی داریم اگه خاموش شد سالم است
علت زوزه کشیدن گیربکس » لق بودن شفت کلاچ - کم بودن واسکازین - خشک بودن بلبرینگ گیربکس - بیش از حد ساییده شدن دنده برنجی
علت بیرون زدن دنده ها » خوردگی ماهک و میل ماهک - ضعیف شدن و خوردگی فنر و ساچمه میل ماهک
علت گیر کردن دنده موقع تعویض » کج بودن ماهکها
علت بریدن پلوس » بارگیری بیش از ظرفیت - بیش از حد بکس وارد نمودن - وارد کردن فشار زیاد موقعی که اتوموبیل در گودالی گیر کرده باشد
تشخیص صدای زوزه گیربکس از دیفرانسیل » خودرو روشن را در آخرین دنده قرار می دهیم اگه زوزه قطع نشد عیب ازدیفرانسیل است
علت لاستیک سایی چرخ های جلو » کج بودن سرشاسی ها - کج بودن رام - نامیزانی فرمان - کج بودن کمک های جلو
123

برو به صفحه مکانیک خودرو