خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Honda
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
Hondaسیویک 20131799140@65004 اطلاعات بیشتر