خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Lexus
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
LexusRX 3503456275@62006 اطلاعات بیشتر
LexusES 3503456272@62006 اطلاعات بیشتر
LexusGS 4604608342@62008 اطلاعات بیشتر
LexusLS 4604608357@64008 اطلاعات بیشتر
LexusSC 4304293228@56008 اطلاعات بیشتر
LexusIS 3002995228@62006 اطلاعات بیشتر