خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Geely
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
GeelyEC71792137@62004 اطلاعات بیشتر