خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه ایران خودرو
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
ایران خودروپیکان159864@52004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو4071997140@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسمند SE1761100@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسمند EF71645113@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسمند LX ، سمند LX سال1761100@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسورن ELX1761100@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسمند LX TU51587104@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسورن TU5 ، سورن ELX-TU51584110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسورن ELX EF71648113@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروسریر1761110@55004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروپارس سال176197@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروپارس اتوماتیک1587104@56004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروپارس ELX1761110@55004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 تیپ 2 ، تیپ 3136075@55004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروتندر 90 استیشن1598105@55004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو207i اتوماتیک1587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 تیپ 51587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو ، پارس خودروتندر90 (L90)1598105@57504 اطلاعات بیشتر
ایران خودروروا سال G2169688.4@50004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروروا159880.4@50004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 تیپ 61587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 SD V11587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 SD V81587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 SD V91587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 SD V20136075@53004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو206 SD V101587105@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو2071587110@58004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرودنا(توربوشارژ)1648150@55004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرودنا(EF7)1648114@65004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروویتارا 2.42393169@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروویتارا 2.01995135@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو405176197@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروپارس lx1587108@56004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو تندر90 اتوماتیک1598105@57504 اطلاعات بیشتر
ایران خودرو 405 TU51587108@56004 اطلاعات بیشتر
ایران خودروکیزاشی2393175@65004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرورانا 1.61587108@56004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرورانا EF71648113@60004 اطلاعات بیشتر
ایران خودرورانا EF4139795@60004 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود