شورلت نوا طلایی سی 5

12

گروهگروه : شورلت
مدل :1365
رنگرنگ :طلائیکارکردکارکرد :0 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند :دارد رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :15.000.000 تومان(نقد)
شورلت نوا سی 5 طلایی.بسیار سالم وتمیز.تمامی آپشن های شورلت نوا را بصورت فابریک دارد.کلاً جیگری که دومی نداره...
READ CLICK GO
ILLEGAL ABORTION STORIES ABORTION CLINICS IN NASHVILLE TN MEDICATION ABORTION
AIDS LESIONS PICTURES STATISTICS OF HIV STATISTICS ABOUT HIV/AIDS

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :البرزتاریخ :1391/10/16
تعداد مشاهده آگهی: 892
سایر خودروهای فروشی شورلت
X بستن تبلیغات