کلمات کلیدی:
شهر: سال تولید: قیمت :
آخرین خودروهای فروشی
شهرتوضیحاتزمان ثبتتصویر 
فروش شورلت نواتهران فنی کاملاً سالم - نیاز به بازسازی کامل ظاهری دارد - عکس بیشتر درخواست نکنید - به تلگرام و SMS جواب داده نخواهد شد - بیمه یکسال کامل + تخفیف بیمه کامل - تخفیف قیمت پای معامله 1396/03/06 اطلاعات بیشتر