جيلي مشكي مدل ٢٠١٣ بدون رنگ تميز(سفارشي)


گروه گروه : EC7
مدل : 1393
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 75000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : دارد
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 51.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : امير شماره تماس : 09371021843
شهر : تهران تاریخ : 1396/08/02
تعداد مشاهده آگهی: 836
سایر خودروهای فروشی EC7 مشخصات و تصاویر EC7