خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه MG
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
MGام جی 5501796160@55004 اطلاعات بیشتر
MGام جی 61796160@55004 اطلاعات بیشتر
MGام جی 3501498105@60004 اطلاعات بیشتر
MGام جی 31498107@60004 اطلاعات بیشتر