خودرویی از این کارخانه در داخل کشور به غیر از خودروهای وارداتی موجود نمی باشد
 
خودروهای وارداتی از کارخانه Volvo
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
VolvoV401984213@60005 اطلاعات بیشتر
VolvoC702521230@50005 اطلاعات بیشتر
VolvoC302521230@50005 اطلاعات بیشتر
VolvoXC601999240@55004 اطلاعات بیشتر