خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه پارس خودرو
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
پارس خودرومگان 1.61598110@60004 اطلاعات بیشتر
پارس خودرومگان 2.01997136@55004 اطلاعات بیشتر
پارس خودرورونیز2389150@56004 اطلاعات بیشتر
پارس خودروتینا2496182@60006 اطلاعات بیشتر
پارس خودروقشقایی1997140@60004 اطلاعات بیشتر
پارس خودروپارس تندر1598105@57504 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود