خودروهای داخل غیر از خودرو های وارداتی(شامل خودروهای مونتاژ شده) از کارخانه مرتب خودرو
نام کارخانهنام خودروحجم موتورحداکثر قدرتتعداد سیلندر 
مرتب خودروپاژن GLD2972161@50006 اطلاعات بیشتر
مرتب خودروپاژن GLV2972161@50006 اطلاعات بیشتر
مرتب خودروموسو 2.32300140@52504 اطلاعات بیشتر
مرتب خودروموسو 3.23199220@65006 اطلاعات بیشتر
مرتب خودروG52378136@52504 اطلاعات بیشتر
 
خودرویی از این کارخانه در حال حاضر به کشور واردات نمی شود