alfa romeo Information
نام کارخانه: Alfa Romeo
نام پارسی کارخانه: آلفا رومئو
نام کشور سازنده: Milan, Italy
نام پارسی کشور سازنده: ایتالیا ، میلان
تاریخ ساخت کارخانه: 6/24/1910
تاریخ ساخت کارخانه به شمسی: 1289/04/02Alfa Romeo

اطلاعات سایر کارخانه های سازنده خودرو

«ماه و روز ساخت کارخانه هایی که به صورت 1/1 (یک ژانویه) درج شده اند، نامشخص است»