پراید 131se سفید صفررررر


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1398
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : یک سال
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 46.000.000 تومان (نقد)
خودروی موردنظر هم‌اکنون در نمایندگی می‌باشد.

نام مالک خودرو : شماره تماس : 09173438050
شهر : یاسوج تاریخ : 1398/04/20
تعداد مشاهده آگهی: 275
سایر خودروهای فروشی سایر موارد