فروش رنو ساندور استپ وی اتوماتیک مشکی


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1396
رنگ رنگ : مشکي کارکرد کارکرد : 0 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : یکسال
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 63.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : یعقوب زاده شماره تماس : 09123205059
شهر : تهران تاریخ : 1396/09/11
تعداد مشاهده آگهی: 113
سایر خودروهای فروشی سایر موارد