جك مدل اس ٥


گروه گروه : سایر موارد
مدل : 1396
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 12000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث : تا برج ٤
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : فابريك رینگ و لاستیک رینگ : فابريك قیمت قیمت : 93.000.000 تومان (نقد)
فول شركتي ،رنگ سفيد ،بدون هيچگونه خط و خش ،به علت احتياج مالي امروز 93 ميليون ميفروشم

نام مالک خودرو : شماره تماس : 09121019645
شهر : تهران٠٩١٢١٠١٩٦٤٥ تاریخ : 1396/08/16
تعداد مشاهده آگهی: 114
سایر خودروهای فروشی سایر موارد