207i فنی سالم


گروه گروه : 207i اتوماتیک
مدل : 1390
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 128000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : 6 سال
دزدگیر دزدگیر: ندارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : فابریک قیمت قیمت : 40.000.000 تومان (نقد)

نام مالک خودرو : مهران سنجرانی شماره تماس : 09215262083
شهر : تهران تاریخ : 1396/05/16
تعداد مشاهده آگهی: 250
سایر خودروهای فروشی 207i اتوماتیک مشخصات و تصاویر 207i اتوماتیک