فروش فوري جهت نياز مالي


گروه گروه : روا
مدل : 1386
رنگ رنگ : نوک مدادی کارکرد کارکرد : 230000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه : تا آخر سال دارد
شخص ثالث : ندارد
تخفیف بیمه : 4 سال
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : معمولي قیمت قیمت : 11.200.000 تومان (نقد)
ماشين كاملا سالم

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : تهران تاریخ : 1396/02/24
تعداد مشاهده آگهی: 225
سایر خودروهای فروشی روا مشخصات و تصاویر روا