پارس تندر


گروه گروه : پارس تندر
مدل : 1392
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 47000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : لیتر
بیمه بیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیر دزدگیر:
سیستم صوتی ضبط و باند : رینگ و لاستیک رینگ : قیمت قیمت : 36.000.000 تومان (نقد)
رنو پارس تندر E2 اسپرت کارخانه در حد صفر بی رنگ سالم سفید.مدل 11/92 که صفر در 7/93 خریداری شده.همه اش ماشین خواب بوده . بیمه تا برج یازده.به شرط سلامت.بدون رنگ زیباتر از همه پارس تندرها.بدلیل اسپرت بودن.ماشین همه چیزش فابریک هست. کم کارکرد همراه با ر

نام مالک خودرو : شماره تماس :
شهر : کرج تاریخ : 1395/10/16
تعداد مشاهده آگهی: 328
سایر خودروهای فروشی پارس تندر مشخصات و تصاویر پارس تندر