جک توجوی هاج بک صفر


گروهگروه :توجوی هاچ بک
مدل :1391
رنگرنگ :مشکيکارکردکارکرد : کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :41.000.000 تومان(نقد)

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1391/12/05
تعداد مشاهده آگهی: 1146
سایر خودروهای فروشی توجوی هاچ بک مشخصات و تصاویر توجوی هاچ بک
X بستن تبلیغات