پژو206تیپ5


گروهگروه :206 تیپ 5
مدل :1390
رنگرنگ :خاکستریکارکردکارکرد :40000 کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین :60 لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :دارد
تخفیف بیمه :1سال
دزدگیردزدگیر: دارد
سیستم صوتیضبط و باند :فابریک رینگ و لاستیکرینگ :فابریک قیمتقیمت :27.500.000 تومان(نقد)
WHY MEN CHEAT HUSBAND WATCHES WIFE CHEAT WOMEN WHO CHEAT ON HUSBANDS
LIVE ABORTION VIDEO HOW AN ABORTION IS DONE HOW CAN YOU HAVE AN ABORTION

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :کرجتاریخ :1391/10/05
تعداد مشاهده آگهی: 537
سایر خودروهای فروشی 206 تیپ 5 مشخصات و تصاویر 206 تیپ 5
X بستن تبلیغات