شورولت کامارو 1973

1234

گروهگروه :کامارو
مدل :1973
رنگرنگ :قرمزکارکردکارکرد : کیلومتر
سوختگاز سوز :نیست
بنزین : لیتر
بیمهبیمه بدنه :
شخص ثالث :
تخفیف بیمه :
دزدگیردزدگیر:
سیستم صوتیضبط و باند : رینگ و لاستیکرینگ : قیمتقیمت :40.000.000 تومان(نقد)
READ CLICK GO
ABORTION CLINIC IN HOUSTON TEEN PREGNACY WHEN IS IT TOO LATE TO GET AN ABORTION

نام مالک خودرو :شماره تماس :
شهر :تهرانتاریخ :1391/12/26
تعداد مشاهده آگهی: 987
سایر خودروهای فروشی کامارو مشخصات و تصاویر کامارو
X بستن تبلیغات