سمند ال ايكس ساده *99 سالم بيرنگ


گروه گروه : سمند LX ، سمند LX سال
مدل : 1399
رنگ رنگ : خاکستری کارکرد کارکرد : 49000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 20 لیتر
بیمه بیمه بدنه : 4
شخص ثالث : 4
تخفیف بیمه : 3
دزدگیر دزدگیر: 0
سیستم صوتی ضبط و باند : 1 رینگ و لاستیک رینگ : 0 قیمت قیمت : 11.111.000 تومان (نقد)
سمند ال ايكس ساده 99 بيرنگ

نام مالک خودرو : محمد شماره تماس : 09384043051
شهر : تهران تاریخ : 1402/02/19
تعداد مشاهده آگهی: 442
سایر خودروهای فروشی سمند LX ، سمند LX سال مشخصات و تصاویر سمند LX ، سمند LX سال