پراید 89 استثنایی


گروه گروه : پراید صبا
مدل : 1389
رنگ رنگ : سفيد کارکرد کارکرد : 320000 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 10 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : دارد
تخفیف بیمه : کامل
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : ندارد قیمت قیمت : 70.000.000 تومان (نقد)
عالی سال سلخت 89 قبل تحریم های ایران بوده در حد 98 هست فنی ماشین

نام مالک خودرو : سعید شماره تماس : 09190347895
شهر : شهریار تاریخ : 1400/02/01
تعداد مشاهده آگهی: 893
سایر خودروهای فروشی پراید صبا مشخصات و تصاویر پراید صبا