لوبو


گروه گروه : لوبو
مدل : 1389
رنگ رنگ : نقره ای کارکرد کارکرد : 100 کیلومتر
سوخت گاز سوز : نیست
بنزین : 200 لیتر
بیمه بیمه بدنه : ندارد
شخص ثالث : 8
تخفیف بیمه : کامل
دزدگیر دزدگیر: دارد
سیستم صوتی ضبط و باند : دارد رینگ و لاستیک رینگ : اسپرت قیمت قیمت : 70.000.000 تومان (نقد)
ماشین از هر لحاظ عالی

نام مالک خودرو : علی شماره تماس : 09130542943
شهر : اصفهان تاریخ : 1400/01/15
تعداد مشاهده آگهی: 622
سایر خودروهای فروشی لوبو مشخصات و تصاویر لوبو